GRÆNSER

På denne side kan du:

film grå

Se film

læse høre grå

Læse og lytte til fortællinger og andre børn og unges meninger

opgaver grå

Lave opgaver og øvelser

Play Video

voxpop: 

Hør andre unges mening om at sætte grænser

Play Video

Kort film: Matias og Lucas

At sætte grænser betyder, at du kan sige ja til det, du synes er ok. Og nej til det, du ikke synes er ok.

I denne film bliver Matias først ked af det, og så bliver han rigtig sur og vred. Han synes nemlig, at Lucas driller ham og går over hans grænse. Desværre får Matias ikke sagt NEJ til Lucas, inden de bliver uvenner.

Læs selv eller få hjælp af en voksen

Matias oplever tit, at han ikke er lige så god til forskellige ting som de andre drenge. Han har svært ved at koncentrere sig og huske på ting. Da Matias var lille, blev han ofte meget sur og hidsig og kunne finde på at slå og sparke. Nu er han blevet ældre og har lært at tælle til ti, inden han bliver sur. På den måde sætter han grænser for sig selv og undgår at overskride andres grænser. Men det er ikke altid, Matias når at sætte grænser, inden noget går galt.

Snak sammen om spørgsmålene

 • Kender du til at have det på samme måde som Matias?
 • Hvad betyder det at sætte grænser for dig selv eller andre?
 • Hvornår er det en god ide at sætte grænser for det, du gør eller siger?
 • Hvornår er det en god ide at sætte grænser for det, andre gør mod dig eller siger til dig?
 • Hvad er det Lucas gør eller siger, som betyder, at Matias bliver sur og vred?
 • Hvem er det, der får overskredet sine grænser i filmen?
 • Siger Matias, at Lucas skal lade være med at drille?
 • Hvorfor bliver Matias og Lucas uvenner?
 • Bliver Matias og Lucas venner igen?
 • Har du nogle forslag til, hvad Matias kunne have sagt noget til Lucas, så det ikke endte med, at de blev uvenner?
 • Har du nogle forslag til, hvad Lucas kunne have sagt eller gjort, så det ikke endte med, at de blev uvenner?

 

Play Video

SPOT: dine grænser

Det er ikke alt, du selv kan bestemme, men du har ret til at bestemme mange ting i dit liv. Også selvom du stadig er et barn. Du har fx ret til at bestemme, hvem der må røre ved dig. Og hvor de må røre.

I denne film kan du se eksempler på, hvad du har ret til selv at bestemme.

Snak sammen om spørgsmålene

 • I begyndelsen af filmen vil den unge mand gerne holde om den unge kvinde.
 • Hvad siger hun til det og hvorfor? Hvad sker der ved det, hun siger?
  Hvilke ting siger de unge i filmen, at du har ret til selv at bestemme i dit liv
 • Hvilke ting kan andre bestemme i forhold til dig? Hvad kan dine forældre eller bedsteforældre bestemme? Hvad kan dine søskende bestemme? Hvad kan din lærer eller pædagog bestemme? Hvad kan dine venner bestemme?
 • Hvad betyder det, at du har ret til at bestemme, hvem der må røre ved dig og hvor, de må røre ved dig?
 • Hvis nogen rører ved dig eller siger noget til dig, som du ikke har det godt med, hvad kan du så gøre?