om os

læse høre grå

KEND DIN GRÆNSER

Denne kampagne er udarbejdet i et projekt med støtte fra Socialstyrelsen under puljen ”Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”.

ADHD-foreningen har været projektleder, Feldballe Film har været producent og LEV har været med som samarbejdspartnere.

Kampagnen og hjemmesiden er udviklet i 2019-2020.

ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningen er mere end 35 år gammel og er organiseret med 12 lokalafdelinger rundt i landet. På sekretariatet arbejder 15 medarbejdere med tilsammen 118 års erfaring i foreningen.

Vi knokler dagligt for at gøre ADHD til håb og handlekraft – så det er mennesket og ikke diagnosen, der styrer valg, retning og muligheder i livet.

Foreningen tæller ca. 5500 medlemmer, men vi arbejder for alle med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder. Vi beskæftiger os med folkeoplysning, rådgivning, store og små projekter, kurser og konferencer, uddannelse og konsulentarbejde, og vi sætter ADHD på dagsordenen politisk.

Læs mere om ADHD-foreningen og ADHD på www.adhd.dk.

LEV

Lev er en privat landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952.
Lev er organisatorisk opbygget af kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der alle arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Lev har i dag knap 10.000 medlemmer, men foreningen arbejder for alle de 50.000 mennesker, det anslås der er i Danmark – og for deres pårørende
Arbejdet har mange facetter, blandt andet politisk interessevaretagelse, rådgivning, nationale og internationale projekter, oplysning med meget mere.

Læs mere på www.lev.dk

En stor tak til
Alle medvirkende, locations og øvrige, der har medvirket til at realisere denne produktion.

Produceret i et samarbejde mellem
ADHD-foreningen og Feldballe Film & TV

Projektansvarlig
Anna Furbo Rewitz

Udvikling og research
Anna Furbo Rewitz
Mette Tornfeldt
Nils Feldballe

Konsulenter
Rikke Nørup Koch-Poulsen
Pia Winther
Alexia Jensen
Morten E. Sørensen
Marlene Kudsk
Hanne Been

Manuskript & producer
Mette Tornfeldt

Instruktør
Carsten Friis

Fotograf
Anders Wiuff
Kenneth Dall

Tone, klip & færdiggørelse
Hammer Media

Grafik
Glad & Co
Sebastian Simonsen

Assistent
Emil Petersen

Support
MF Media

Webside
Steen Johansen

Producent
Nils Feldballe